گروه آموزشی: باستان شناسي
نام آزمایشگاه: بانک سفال
نام سرپرست: دکتر عباس مترجم
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-34220940
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: motarjem@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
بانک سفال و مرکز مدارک و مستندات باستان شناسی گروه باستان شناسی یکی از غنی ترین مجموعه‏ های قطعات مختلف سفالی است که در طی سالهای متمادی گردآوری و طبقه بندی شده است.این مرکز با داشتن فضا و امکانات آموزشی مناسب سهم به سزایی در آموزش و پژوهشهای باستان شناسی دارد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند