گروه آموزشی: معماری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه انرژی
نام سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34210706
تلفن داخلی: 233
پست الکترونیک: araqchian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: غلامحسین بشیریان
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:

1-   بررسی ، مشاهده و محاسبه میزان پرت انرژی در ساختمانها توسط دوربین حرارتی

2-   بررسی و ثبت دماهای مختلف در نواحی ساختمانها توسط دیتا لاگر

3-   بررسی اثرات نور خورشید و رنگ

4-   بررسی اثرات دما و مصالح

5-   بررسی و تحلیل انواع عایقهای ساختمانی

6-    بررسی و تحلیل سرعت هوا و باد بر تغییرات دما

7-   انواع آزمایشهای مرتبط با اقلیم، انرژی و ساختمان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند