رئیس دانشكده

دکتر بشیر پوروقار
تحصیلات:  دكتري تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار پژوهش هنر
ایمیل:  bashirpourvaghar@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/pourvaghar/
تلفن:  34220940-081
تلفن داخلي:  258
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند