عضو هیات علمی گروه باستان شناسی

دکتر عباس مترجم
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار باستان شناسی
ایمیل:  motarjem@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/motarjem/
تلفن:  34229050-081
آدرس:   همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
توضیحات:  دکتر عباس مترجم از سال 1392 تا سال 1397 ریاست دانشکده هنر و معماری را بعهده داشت.

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند