رئیس دانشگاه بوعلی سینا

دکتر یعقوب محمدی فر
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استاد باستان شناسی دوره تاریخی
ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
تلفن:  10-38381601-081
تلفن داخلي:  411
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 38695-65178
توضیحات:  دکتر یعقوب محمدی فر موسس و رئیس دانشکده هنر و معماری از سال 1381 تا سال 1392 بوده است. ایشان در حال حاضر رئیس دانشگاه بوعلی سینا می باشند.

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند