معاون تحصيلات تكميلي دانشكده

دکتر كاظم ملازاده
تحصیلات:  دكتري تخصصی
مرتبه علمی:  دانشيار باستان شناسی
ایمیل:  mollazadeh@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mollazadeh/
تلفن:  081-34229050
تلفن داخلي:  238
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
توضیحات:  دریافت رزومه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند