معاونت پژوهشي

دکتر سعید علی تاجر
تحصیلات:  دكتري تخصصی
مرتبه علمی:   استاديار معماری
ایمیل:  alitajer@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/alitajer/
تلفن:  34229050-81
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند