درباره دانشكده > تماس با دانشکده
  آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
          كد پستي: 6517656878

  تلفن هاي دانشكده:  (پيش شماره 081)
  • دفتر رياست:      34220940
  • فكس رياست:    34227852
  • امور عمومي:     34227015
  • آموزش:             34210622
  • تلفنخانه:            34229050 - 34227092 - 34225166 - 34226062 - 34210111

  فايل شماره تلفن هاي دانشگاه بوعلی سینا


  تماس  با دانشكده     
ايميل:
تصوير امنيتي:
 Security code


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند