شراره پيرنظري
مسئول آموزش
طاهره ساروي
كارشناس خدمات آموزشی (رشته گرافیک، نقاشی)، )
زهرا شایسته نورمحمدی
كارشناس تحصیلات تکمیلی و رشته باستان شناسي
مهران كرمي
كارشناس خدمات آموزشي (رشته معماري و طراحی صنعتی)- امين اموال
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند