كارشناس تحصیلات تکمیلی و رشته باستان شناسي

زهرا شایسته نورمحمدی
تحصیلات:  كارشناس ارشد
تلفن:  081-34210772
تلفن داخلي:  267
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند