مسئول آموزش

شراره پيرنظري
تحصیلات:  كارشناس
ایمیل:  spirnazari@yahoo.com
تلفن:  081-34210622
تلفن داخلي:  260
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند