کتابدار

لیلا نائینی
تحصیلات:  کارشناس
تلفن:  081-34229050
تلفن داخلي:  215
آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند