جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "زهره سلطانمرادی"

 
کد خبر: 16293    1397/07/02

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "زهره سلطانمرادی" با موضوع "بررسی معماری آب رسانی و شیوه های مدیریت آب در اصفهان دوره صفوی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوره اسلامی

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکتر فریبا سعیدی انارکی

داوران داخلی:        دکتر جواد نیستانی، دکتر محسن جاوری

 

تاریخ دفاع:  97/07/04      ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند