جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده"

 
کد خبر: 6299    1395/11/13

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فیروزه صفارزاده" با موضوع "طراحی شهری و بازآرینی محله حمام قلعه شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         ----- 

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

تاریخ دفاع:  95/11/18      ساعت: 18 تا 16

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند