جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"

 
کد خبر: 6301    1395/11/13

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "عاطفه جمشید پور" با موضوع "بازآفرینی محلات سنتی در راستای ارتقاء قلمروهای عمومی با تاکید بر ابعاد کالبدی اجتماعی، (نمونه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه)"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         ----

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

ناظر : دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  95/11/18      ساعت: 16تا 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند