جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"

 
کد خبر: 6349    1395/11/17

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "رضوان دالوند" با موضوع "باز آفرینی ساختار های طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران ،( نمونه موردی: رودخانه شهر خرم آباد)"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی، دکتر مهرداد کریمی مشاور

استاد مشاور:    دکتر حسن سجادزاده  

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر محمد مهدی مولائی

ناظر : دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  95/11/20      ساعت: 11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند