جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مریم حمیدی نیا"

 
کد خبر: 6351    1395/11/17

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مریم حمیدی نیا" با موضوع "پیسبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی( نمونه موردی: محله سیروس در بفت تاریخی شهر تهران"

 

 

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی

استاد مشاور:        دکتر حسن سجادزاده

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر محمد مهدی مولائی

ناظر : ----

تاریخ دفاع:  95/11/20      ساعت:11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند