جلسه دفاعیه رساله دکتر خانم "معصومه طاهری دهکردی"

 
کد خبر: 6756    1396/02/13

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "معصومه طاهری دهکردی" با موضوع "بررسی باستان شناختی استقرار های عصر آهن III غرب و شمال غربی اصفهان"

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوره تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:    ----

داوران داخلی:        دکتر عباس مترجم

ناظر : دکتر هژبری نوبری -دکتر خطیب شهیدی

تاریخ دفاع:  96/02/20      ساعت: 8

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند