جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "علیرضا گودرزی"

 
کد خبر: 6758    1396/02/13

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "علریضا گودرزی" با موضوع "باستان شناسی تاریخ سیاسی و جغرافیای تاریخی الیپی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     تاریخی    

استاد راهنما:     دکتر ملازاده

استاد مشاور:    ---

داوران داخلی:    دکتر علی بیننده

داوران خارجی : دکتر هژبری نوبری، دکتر امیر ساعدموچشی

تاریخ دفاع:  96/02/19     ساعت: 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند