جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری"

 
کد خبر: 8984    1396/04/03

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری" با موضوع "معماری مسکونی یزد در دوره آل مظفر نمونه موردی خانه های آل مظفر روستای خویدک"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     دوره اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکتر محمد حسن خادم زاده

داوران داخلی:    دکتر مریم محمدی

داوران خارجی : دکتر محمد مرتضائی، دکتر اسماعیل جلودار

تاریخ دفاع:  96/04/07     ساعت: 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند